Κανονισμοί

World Sailing

Offshore Racing Congress (ORC)

  • IMS Rule (κανονισμός καταμέτρησης σκαφών ανοικτής θαλάσσσης)
  • ORC Rating Systems (συστήματα ισοζυγισμού σκαφών ανοικτής θαλάσσης ORCi & ORC Club)

IRC

  • IRC Rule (σύστημα ισοζυγισμού σκαφών ανοικτής θαλάσσης IRC)

E.I.O. - Ε.Α.Θ.


Λογισμικό κατανόησης των Κανονισμών Ιστιοδρομιών


Πληροφοριακά κείμενα περί κανονισμών και αγώνων ανοικτής θαλάσσης

Συνοπτική παρουσίαση αλλαγών στους κανονισμούς αγώνων ανοικτής θαλάσσης