Πληροφορίες έκδοσης και ανανέωσης αθλητικών ταυτοτήτων από την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία (ΕΙΟ):

Παρακαλούμε:

 • Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην 1η σελίδα της αίτησης.

 • Συμπληρώστε την ιατρική γνωμάτευση (διάρκεια: 1 έτος) από ιατρό στη 2η σελίδα της αίτησης (ή, εναλλακτικά, λάβετε ιατρική γνωμάτευση σε έντυπο του ιατρού).

 • Καταθέστε το απαιτούμενο παράβολο στην Εθνική Τράπεζα (αρ. λογαριασμού: 080/48068590, IBAN: GR04 0110 0800 0000 0804 8068 590, κωδ. SWIFT (BIC) ETHNGRAA):
  - Έκδοση αθλητικού δελτίου για πρώτη φορά: 15 €
  - Aνανέωση: 10 €
  - Eπανέκδοση λόγω απώλειας: 10 €
  - Έκδοση αθλητικού δελτίου από μετεγγραφή: 100 €

 • Παραδώστε στη γραμματεία του Ομίλου:
  - την αίτηση,
  - την ιατρική γνωμάτευση και
  - το αποδεικτικό πληρωμής στην τράπεζα.

 • Για εγγραφή νέου αθλητή (νέα ταυτότητα) και μόνο, παραδώστε στη γραμματεία επιπλέον:
  - ψηφιακή φωτογραφία προσώπου του αθλητή, ουδέτερης έκφρασης και ουδέτερου φόντου (τυπικά τύπου jpg, διαστάσεων 4cm x 6cm με ανάλυση 300dpi (δηλαδή περίπου 470 x 708 pixels) και μέγιστο μέγεθος αρχείου 1MB, αλλά αν προβληματίζεστε στείλτε αυτήν που έχετε κι αν υπάρχει πρόβλημα θα σας ενημερώσουμε)
  - πιστοποιητικό γεννήσεως ή αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του αθλητή

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε είτε να τα παραδώσετε αυτοπροσώπως στη γραμματεία του Ομίλου, είτε να τα αποστείλετε μέσω email (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).